Vad är hypnos?

Hypnos logo

Hypnos är ett naturligt tillstånd som du passerar varje dygn. Du gör det minst två gånger per dag, nämligen varje gång du somnar och varje gång du vaknar. Det är just i detta behagliga tillstånd som terapin blir så effektiv. Med hypnos kan vi t.ex ta reda på varför du reagerar som du gör i vissa situationer. Kanske upplever du en känsla utan att veta varifrån den kommer. När vi väl hittar roten till problemet kan vi lösa det. Hypnos är ett kraftfullt verktyg för att hitta roten till problemet och bearbeta det, så att du åter kan möta dagen på ett bättre sätt.


Lite kort om våra sinnen

I denna terapiform arbetar vi med dina sinnen och letar oss fram till de emotionella låsningar som hindra dig att leva det liv du vill. Det känslomässiga har en sådan styrka och vinner alltid över vårt rationella och analytiska sinne. Om vi hade kunnat prata eller tänka bort en problematik så hade vi gjort det och just därför är det så viktigt att hitta emotionella låsningar. Vi kommer att arbeta med det undermedvetna och omedvetna sinnet, för det är där styrkan ligger. 


Det medvetna sinnet

Ditt medvetna kommer alltid ifatt och anpassar sig till alla nya insikter. Vad du kanske inte känner till, så är ditt medvetna sinne en väldig liten del av vår vardag, faktiskt maximalt 5%. Och det är den del av sinnet som alltid kommer för sent. Det är långsamt, det är lätt att överbelasta och kan egentligen endast utgå från vad du och jag redan vet. Det är där dina rationella och analytiska beslut konstrueras.

Om vi använder det medvetna sinnet till överdrift så överbelastas det, och som konsekvens kan man skapa ångest, utbrändhet och mycket annat. Det medvetna kan helt enkelt inte hantera för många rationella och analytiska tankar samtidigt. Vi tror vi kan men så är inte fallet. Vi försöker lösa dagarnas olika innehåll, planerar framåt, kanske oro som ger upphov till tankar mm, allt detta tar medveten energi och det medvetna sinnet riskerar att överbelastas.

Illusionister använder våra medvetna sinnets tröghet och kan flytta vår uppmärksamhet för en sekund, och under den korta stund försvann exempelvis vår klocka på armen utan att vi märkte det. Det tar faktiskt en stund att skapa ett medvetet beslut på grund av dess tröghet. Kanske du hade turen att se Vetenskapens Värld på SVT för c:a 5 år sedan, och programmet ”Kampen om ditt beslut”. Där kunde forskare klart bevisa att det tog c:a 6 sekunder eller mer, innan ett medvetet beslut fattades. Vi tror ju att vi tänker här och nu, men där sker en process innan det leder oss fram till ett beslut. Egentligen inte så märkligt bara en sån sak som att fatta ett beslut om att återställa en känsla av hunger så inser man att det börjar med en känsla som leder fram till ett beslut hur detta skall lösas.


Det undermedvetna sinnet

Den undermedvetna delen är långt mer intressant, och det är sannolikt där processen startar och leder oss mot olika och vardagliga beslut. Det är en blixtsnabb del av vårt sinne och står för mer än 95% av vår dagliga aktivitet. Allt du lärt dig ligger som i ett bibliotek inom dig. Varje rörelse, beteende, vana mm. kan aktiveras när det undermedvetna anser att det behövs. Men det har en nackdel, det kan inte skilja på rätt eller fel, och det också därför som vi ibland önskar att vi hade gjort saker och ting annorlunda. Det undermedvetna sinnet är enormt mycket starkare än ditt medvetna sinne, och där ligger lösningen på vår problematik.

Det är precis i detta område vi skall arbeta, ett spännande och befriande förlopp. Så när du och jag träffas, kommer jag berätta mer om detta kraftfulla stadie som vi jobbar i, och jag skall lära dig att öppna upp för din mottaglighet än mer. Upplevelsen kan nu ändras till något positivt och du blir redo att gå vidare dit du vill. Denna kraftfulla terapiform gör det möjligt att förändra och omprogrammera tidigare inlärda beteenden.Hypnos är ett kraftfullt verktyg för förändring

Våra tankar spelar ofta oss ett spratt. Ta ormfobi som exempel. Du ser en bild på en orm och vet rationellt att ormen inte kan bita dig där du sitter, men du upplever ändå en stark olustkänsla inom dig. Oavsett hur mycket du försöker att leta strategier eller tänka på annat för att bli av med känslan, så finns obehaget ändå kvar. Med hypnos hittar vi roten till varför du reagerar som du gör. Där är startpunkten mot ditt nya mål. Ett annat exempel kan vara när du verkligen vill tänka positivt, du upplever att alla runt om dig bara vill dig väl och få dig positiv, men ändå så är det något som hindrar dig och du vet inte vad.

Vanliga frågor och svar om hypnos


Hur arbetar man i hypnoterapi?

I hypnoterapi arbetar vi med olika känslor, tankar och händelser som har blivit till blockeringar och skapat en obalans inom oss. Detta yttrar sig genom olika problem, besvär och symtom. När vi får möjlighet att bearbeta och reda ut dessa känslor, tankar och händelser, leder det till en förståelse och frigörelse från det förflutna. Och därigenom kan vi fortsätta hantera och gå framåt i livet på ett nytt sätt, vilket innebär att man reagerar och agerar annorlunda.

Jag följer NGH:s (National Guild of Hypnotists) etiska regler och riktlinjer och arbetar under tystnadsplikt.


Kommer du att ta "kontroll" över mig?

Nej inte alls. Faktum är att ditt fokus bara byter från ditt medvetna till ditt mycket mer starka undermedvetna. I hypnos arbetar vi tillsammans och du har definitivt kontroll. Genom att använda din fokus kommer jag arbeta med allt det du vill ha hjälp med, och det inkluderar vanligtvis tankar, känslor, agerande och reaktioner.


Kan jag fastna i hypnos?

Nej. När du är i avslappnat tillstånd, hypnos, så sover du inte. Du är däremot väldigt ofta behagligt avslappnad och faktiskt väldigt alert till vad som händer och sker. Skulle det hända att du av någon anledning blir så avslappnad, att du vill somna eller fastna i någon känsla, så kommer jag att avleda dig eftersom att det behövs att klienten samarbetar och följer instruktioner. 


Vad är en blockering? Har många det?

En blockering är ett inre motstånd till förändring. En av de vanligaste blockeringarna som du kanske inte ens är medveten om, är att inte känna sig värdig något bättre. Det kan komma av något så enkelt som att du hört det som liten, sett en film, och ditt undermedvetna tror att det är sant. Det är enklast hanterat med hjälp av hypnoterapi. Känslomässiga blockeringar är vanligare än vad man kan tro.


Kan du "fixa" mig med hypnoterapi, och hur lång tid tar det?

Även om hypnoterapi är väldigt effektivt så är det inte en magisk trollstav. Om du har haft problem i många år så kan det ta flera tillfällen innan hypnoterapin hjälpt dig med ditt problem. Vanligtvis tar det 3-6 tillfällen att arbeta med ett problem i hypnoterapi. Ibland behöver hypnoterapin kompletteras med övningar eller att du får en ljudfil av mig att lyssna på. Ibland kan det vara aktuellt att kombinera hypnoterapi med utvalda delar från samtalsterapi (KBT). Skulle jag uppleva att jag av någon anledning inte kan hjälpa dig, så förmedlar jag det till dig och kan hjälpa dig att finna en annan lämplig terapeut.


Jag kommer nog att bli din svåraste klient!

Det finns inga svåra klienter. Om du bara visste hur många gånger jag hört dessa ord. Men ingen är svårare än någon annan, då vi arbetar från var varje klient befinner sig.


Har du någon gång hjälpt någon med samma problem, besvär, symtom som jag?

Ja absolut. Jag har hjälpt många med likvärdig problematik. I min värld är jag mer inriktad på att hitta en orsak till varför en klient exempelvis känner rädsla bland främmande människor.


Kan jag boka en prova-på-session för att få känna på hur det känns?

Ja, självklart kan du det. Faktum är att de flesta av mina klienter gör detta. Så är du lite osäker och kanske undrande om hypnosens kraft, är det perfekt att boka en hypnos konsultation. Då får du möjlighet att ställa frågor, göra ett mottaglighetstest för hypnos och till sist prova på det hypnotiska tillståndet.

En hypnos konsultation är kostnadsfri och sessionen tar 45min.


Hur lång hypnos session är rekommenderad?

Den första sessionen tar alltid längre tid då det sker en intervju där jag ställer lite frågor till dig om ditt mående, bakgrund, uppväxt, mål med hypnoterapin m.m. Vanligtvis tar en session 1,5-2 tim.


Hur väljer man rätt hypnoterapeut?

Det viktiga i valet av att välja rätt hypnoterapeut är att terapeuten har utbildning och att du känner dig bekväm och trygg med terapeuten. För en bra session krävs det att du kan skapa tillit och släppa allt och berätta allt som kommer till dig, så att du kan lösa det tillsammans med terapeuten. För mig som terapeut är det viktigt att möta dig där du är, och att jag är trygg i min roll och har en förhoppning att du som klient kan känna det.


Varför är hypnoterapi så kostnadseffektivt?

Det kostar ungefär lika mycket per timme som att gå till en privat psykolog. Men med tanke på hur effektivt och hur bra resultat man kan uppnå genom hypnoterapi är det värt varenda krona. Ett flertal oberoende undersökningar visar på att hypnoterapi ger tillfredsställande resultat efter betydligt färre besökstillfällen, jämfört med samtalsterapi eller att gå till en psykolog.