Brevterapi logo

Brevterapi  -  Skrivterapi

Brevterapi beskrivning

Brevterapi - en form av skrivterapi

I Brevterapi brevväxlar man med sin terapeut istället för att prata. Jag har uppmärksammat att det finns ett behov av skrivterapi, då det för vissa människor är enklare att skriva om sina tankar, känslor och problem än att prata om dem. Processen är i stort sett densamma som i vanlig samtalsterapi (läs mer under Samtalsterapi KBT). Skillnaden är att skrivandet ger tid för mer eftertanke och en djupare reflektion.

Med Brevterapi brukar man därför ganska snabbt hitta fram till problemets kärna och finna de konkreta lösningar som är bäst.


Skrivterapi fördjupar din process och skapar förståelse i två steg:

  • Dels så sker en neurologisk bearbetningsprocess, när du sätter dig ned och formulerar dina tankar och känslor kring din situation. Ett självreflekterande arbete brukar leda till både ökad självkännedom och möjlighet att se nya öppningar.
  • Den andra delen i processen som gör skrivterapi till en värdefull metod, är att dina tankar och känslor som du formulerar i skrift inte bara är nytta för dig själv, utan även för din terapeut. Du vet att du kommer få genomtänkta reflektioner på dina tankar. Det stödet är enormt viktigt och hjälper dig i din personliga process att leda dig själv vidare mot de förändringar du önskar i ditt liv.


Det fungerar också bra att kombinera Brevterapi med Samtalsterapi eller Hypnoterapi. Det ena utesluter inte det andra.Riktar sig brevterapi till en särskild målgrupp?

Brevterapi passar alla, men för de människor som har social fobi eller är utsatta för hot eller våld i nära relationer, kan denna terapi vara ett första steg i att prova terapi. Att känna att någon lyssnar, bryr sig och vill försöka förstå och hjälpa just mig att komma vidare och finna en lösning på mitt problem. Det kan också passa dig har som har svårt att komma hemifrån och besöka din terapeut, eller tycker att det verkar krångligt med samtalsterapi via videosamtal. Eller så är du en människa som tycker att det är enklare att formulera dina tankar och känslor i skrift, än att prata om dem.

Hur ofta skriver man?

Under en aktiv förändringsprocess kan man behöva skriva ofta. Att skriva en gång i veckan till sin terapeut är ganska normalt. Erfarenhet har visat att det är viktigt att ha en regelbunden bestämd tid mellan brevväxlingarna, och en specifik bestämd dag för att ta emot svar. Processen påverkas ju av både problematik och ens egna förutsättningar. Hur ofta brevväxlingen ska ske och hur många brev som terapeuten ska besvara, kommer vi fram till tillsammans.

Om du undrar något och behöver få svar på dina frågor innan du bestämmer dig för att boka brevterapi, går det bra att skriva ett mail till mig och få svar på dina frågor. Du kan förstås även höra av dig via telefon och ställa dina frågor.


Hur skriver man?

Du behöver varken vara bra eller snabb på att skriva. Det viktiga är att du uttrycker dig på ett sätt som gör att jag som terapeut kan förstå – och de klarar de flesta av att göra. När du skriver så berättar du på ditt eget sätt om de problem som påverkar dig i nuet. Och du ställer de frågor du behöver för att få ökad klarhet gällande dina tankar, känslor och situation.

I ett första brev kan det vara bra att hålla sig till de beskrivningar och frågeställningar som är mest angelägna för dig. När dialogen mellan dig och mig som terapeut utvecklas, kan nya frågor uppstå och en fördjupning ske. Och med tiden som går, är min förhoppning att du ska få mer klarhet och perspektiv på dina frågor, få ökad självkännedom och insikt och komma vidare och uppnå de förändringar du önskar i ditt liv.


Kan man skriva om vad som helst?

Ja, det är just det som är poängen. Viktigt är dock att du är sann mot dig själv och mig som terapeut. Meningen är att sortera det som du funderar över. Det behöver komma på plats i ditt medvetande och får ro. Beskriv det du behöver få stöd i och ta upp det som känns relevant. Alla tankar som finns, får också finnas i brevet.

Hur går brevterapi tillväga steg för steg:

  • Du kontaktar mig via e-post eller telefon och ger mig dina kontaktuppgifter såsom för- och efternamn, e-post, tel nr.
  • Du beskriver kort vad du önskar ha hjälp med
  • Jag föreslår en form för terapin, hur ofta ska vi brevväxla, till exempel en dag i veckan eller varannan vecka. Vi bestämmer en bestämd dag då du ska skicka ditt brev till mig, och mitt svar skickas till dig 3-5 dgr efter att jag fått ditt brev. Vi bestämmer också hur lång tid (antal gånger) brevväxlingen ska pågå. Hur ofta vi kommer att höras av och antal gånger, beror på ditt problem som du önskar få hjälp med. Grundläggande upplägg är 5 eller 10 brevväxlingar. Vid behov kan vi gemensamt bestämma fler gånger för din brevväxling.
  • Innan vi börjar terapin kommer jag per e-post att skicka ut ett frågeformulär, för att få lite info om dig och din bakgrund, hälsa, tidigare terapi och mål med skrivterapin. Det ger mig som terapeut en bra grund att stå på innan terapin börjar. Detta brevsvar räknas förstås inte in i brevterapin.
  • Jag kommer regelbundet under processens gång att sammanfatta och stämma av hur långt vi har kommit i processen för att ha koll på hur nära vi är målet eller om vi uppnått målet med terapin.
  • Det är bara jag som läser dina mail och precis som i övrig terapi har jag tystnadsplikt. När vi avslutar kontakten raderas dina mail och kontaktuppgifter.