Stöd inom Samhällsinsatser logo

Råd och stöd vid samhällsinsatser

Är du i behov av stöd från samhället, men är osäker på om du skall vända dig till kommunen, Försäkringskassan eller sjukvården, och vad de kan hjälpa dig med utifrån just din specifika situation?

Då kan jag med bakgrund som socionom med bred erfarenhet inom Kommun, Försäkringskassa och Sjukvård, hjälpa dig på vägen. Kanske känner du att du till en början bara behöver "prata av dig" och beskriva din situation, för att sedan få hjälp att gå vidare. Jag lyssnar gärna på dig och finns som bollplank. Tillsammans hittar vi sedan just din väg för att nå framåt på bästa sätt.


Kanske behöver du hjälp att fylla i en ansökan om insatser till kommunen, eller behöver veta hur man ansöker om ersättning hos Försäkringskassan?

Kanske är du osäker på vilka handlingar du behöver skicka in till respektive instans?

Har du fått ett beslut du inte är nöjd med och vill överklaga? Jag kan hjälpa dig att förstå hur man skriver en överklagan, och tipsa om vilka handlingar som kan vara bra att skicka med.Jag har till exempel mött patienter på sjukhus, som inte känner till att de har rätt till en vårdplanering när man befinner sig på sjukhus. Syftet med denna är samordna och planera din fortsatta hjälp, insatser och behandling framåt, även om du är medicinskt färdigbehandlad och kommer skrivas ut från sjukhuset.

Dessa patienter kommer då hem till sin bostad efter sjukhusvistelsen, utan en färdig vårdplanering, vilket ställt till en del svårigheter när man helst behöver fokusera på att vila ut och rehabilitera sig.


Klicka på Kontakt/Boka tid, och skriv ett meddelande vad du behöver hjälp med. Jag brukar hinna svara tillbaka inom några timmar.

Hur går ett Råd och Stöd-samtal till?

  • Kontakta mig via kontaktformuläret under fliken Boka tid, eller via telefon 0705-497936. Du kan också boka tid via www.bokadirekt.se
  • Vi har ett samtal per telefon där du berättar för mig vad du behöver hjälp med
  • Besök bokas in antingen på Eriksbergs Hälsoklinik i Göteborg, eller online via Skype eller Messenger
  • Vid det första mötet har vi ett djupare samtal kring det du behöver hjälp med
  • Jag låter dig styra samtalen och bidrar då och då med reflektioner och konkreta råd om hur du kan gå vidare, var du skall vända dig, hur du fyller i ansökan eller vilka handlingar som kan behövas. Tips och råd kring hur du överklagar ett beslut från en myndighet. Hjälp att förstå beslutet du har fått
  • Jag följer upp vid jämna mellanrum vad vi kommit fram till, för att se hur långt vi nått med det du önskar hjälp med. Om jag inte kan hjälpa dig vidare, så är mitt mål att lotsa dig till någon annan sakkunnig eller instans, som kan hjälpa dig.