Terapiformer

Jag erbjuder ett flertal olika terapiformer, för att hantera det du behöver hjälp med.

Vilken typ av terapiform som behövs, beror på vad som passar dig bäst och på problemets karaktär.


Med Samtalsterapi och coaching skapar vi förståelse, insikt och möjlighet till förändring.

Med Hypnos och hypnosterapi löser vi problem och förändrar beteenden och oönskade vanor, för att ge dig nya förutsättningar att nå dit du önskar i livet.

För vissa fungerar det dock ännu mer effektivt med en kombination av hypnos- och samtalsterapi - ett alternativ som fler och fler upptäcker.

En variant av samtalsterapi är Brevterapi, som i princip bygger på samma metod. Här kan du bekvämt genom det skrivna ordet, nå fram till lika gott slutresultat som vi gör via vanlig samtalsterapi på min mottagning eller online.

Innan en första session äger rum, så kommer jag att gå igenom tillsammans med dig, vilken terapiform eller kombination som hjälper just dig allra bäst. Råd & Stöd inom Samhällsinsatser

Är du osäker på om du skall vända dig till kommunen, Försäkringskassan eller sjukvården, och vad de kan hjälpa dig med utifrån just din specifika situation? Med bakgrund över tio år som handläggare inom stat och kommun, har jag kunskap och erfarenhet om samhällets olika aktörer och regelverk.


  • Är du osäker på vilka handlingar du behöver skicka in till respektive instans?
  • Har du fått ett beslut du inte är nöjd med och vill överklaga?


Jag hjälper dig att snabbt och enkelt komma fram till rätt väg. Klicka för att komma till kontaktformuläret, och skriv vad du önskar få hjälp med. Eller klicka på Råd och Stöd för att läsa mer om tjänsten.

Hypnosterapi

Hypnos konsultation

Jag rekommenderar alla att prova på konsultation innan bokning av session. Detta ger dig möjlighet att ta reda på din mottaglighet för hypnos. Du får även prova på att vara i det hypnotiska tillståndet.Hypnoterapi session

När du har ett problem som du behöver gå till roten med för att finna orsaken, och för att lösa de blockeringar som hindrar dig från att komma vidare och må bra.

Brukar föregås av hypnos konsultation.För mer fakta och svar på vanliga frågor om Hypnos, klicka här

Motiverande

samtal

Samtalsterapi när du behöver lätta ditt hjärta över något som tynger dig.

Om så behövs, kan vi kombinera samtal med hypnoterapi för ytterligare effektivitet

Brevterapi

I princip samma metod som Motiverande samtal. Enda skillnaden är att kommunikationen sker via mail eller brev

Råd & Stöd vid

Samhällsinsatser

Om du behöver hjälp från samhället, men vet inte vart du skall vända dig för att få rätt hjälp, stöd och insats

"Fungerar verkligen hypnos? "

När man i Sverige nämner hypnos, så misstas tyvärr detta fortfarande ofta med scenhypnos som i åratal figurerat på TV och i sociala medier. Sakta men säkert så börjar dock hypnoterapins fantastiska förmåga att visas fram och få uppmärksamhet. Se till exempel klippet i TV4, som jag länkar till under Aktuellt-filken.


Det finns ingen tvekan om att hypnoterapi är otroligt effektivt. Ett flertal undersökningar, där man jämfört med både traditionell samtalsterapi och psykoanalys, visar på detta. En av de mest kända undersökningarna kan du se nedan. Tilläggas kan att just denna undersökning är från 1970, då hypnoterapi som allmän terapiform fortfarande var i sin linda, och att formen utvecklats vidare sedan dess.

Om du vill läsa mer ingående om hur hypnoterapi fungerar, kan du gå till Vad är hypnos.

Hypnoterapi effektivt