Terapiformer

Jag erbjuder ett flertal olika terapiformer, för att hantera det du behöver hjälp med.

Vilken typ av terapiform som behövs, beror på vad som passar dig bäst och på problemets karaktär.


  • Med Hypnoterapi löser vi problem och förändrar beteenden och oönskade vanor, för att ge dig nya förutsättningar att nå dit du önskar i livet.
  • Med Samtalsterapi och coaching skapar vi förståelse, insikt och möjlighet till förändring.
  • För vissa fungerar det dock ännu mer effektivt med en kombination av Hypnos- och Samtalsterapi - ett alternativ som fler och fler upptäcker.


  • En variant av samtalsterapi är Brevterapi, som i princip bygger på samma metod. Här kan du bekvämt genom det skrivna ordet, nå fram till lika gott slutresultat som vi gör via vanlig samtalsterapi på min mottagning eller online.


Innan en första session äger rum, så går vi tillsammans igenom vilken terapiform eller kombination av terapiformer som hjälper just dig allra bäst. Råd & Stöd inom Samhällsinsatser

Är du osäker på om du skall vända dig till kommunen, Försäkringskassan eller sjukvården, och vad de kan hjälpa dig med utifrån just din specifika situation? Med bakgrund över tio år som handläggare inom stat och kommun, har jag kunskap och erfarenhet om samhällets olika aktörer och regelverk.


  • Är du osäker på vilka handlingar du behöver skicka in till respektive instans?
  • Har du fått ett beslut du inte är nöjd med och vill överklaga?


Jag hjälper dig att snabbt och enkelt komma fram till rätt väg. Klicka för att komma till kontaktformuläret, och skriv vad du önskar få hjälp med. Eller klicka på Råd och Stöd för att läsa mer om tjänsten.

Hypnoterapi

Hypnos konsultation

Jag rekommenderar alla att prova på konsultation innan bokning av session. Detta ger dig möjlighet att ta reda på din mottaglighet för hypnos. Du får även prova på att vara i det hypnotiska tillståndet.Hypnoterapi session

När du har ett problem som du behöver gå till roten med för att finna orsaken, och för att lösa de blockeringar som hindrar dig från att komma vidare och må bra.

Brukar föregås av en hypnos konsultation.


För mer fakta och svar på vanliga frågor om Hypnos, klicka här

Samtalsterapi KBT - Motiverande samtal

Samtalsterapi när du behöver lätta ditt hjärta över något som tynger dig.

Om så behövs, kan vi kombinera samtal med hypnoterapi för ytterligare effektivitet

Brevterapi

I grunden samma metod som Samtalsterapi. Enda skillnaden är att kommunikationen sker via mail eller brev

Råd & Stöd vid

Samhällsinsatser

Om du behöver hjälp från samhället, men vet inte vart du skall vända dig för att få rätt hjälp, stöd och insats

" Fungerar verkligen hypnos? "

När man i Sverige nämner hypnos, så misstas tyvärr detta fortfarande ofta med scenhypnos som i åratal figurerat på TV och i sociala medier. Sakta men säkert så börjar dock hypnoterapins fantastiska förmåga att visas fram och få uppmärksamhet. Kika gärna på klippet i TV4 som presenterar hypnoterapi och dess fördelar på ett enkelt vis. Jag har länkat till klippet på Blogg-sidan.


Det finns ingen tvekan om att hypnoterapi är otroligt effektivt. Ett flertal undersökningar, där man jämfört hypnoterapi med både traditionell samtalsterapi och psykoanalys, visar på detta. En av de mest kända undersökningarna kan du se nedan. Tilläggas kan att just denna undersökning är från 1970, då hypnoterapi som allmän terapiform fortfarande var i sin linda, och att formen utvecklats vidare sedan dess.

Om du vill läsa mer ingående om hur hypnoterapi fungerar, kan du gå till Vad är hypnos.

Hypnoterapi effektivt