Utbildningar


Cert. Hypnoterapeut - National Guild of Hypnotists (NGH)  


Cert. Hypnoterapeut - Skandinaviska Akademin för hypnotisörer och hypnoterapeuter (SAHH) 


Socionomprogrammet - Göteborgs universitet

institutionen för socialt arbete.


Kognitiv beteendeterapi KBT

MI - Motiverande samtal


Lagar, regler & etik i den terapeutiska verksamheten


Omvårdnadsprogrammet, Lärgårdens utbildningsförvaltning 

Angelica Ritter Harmonymind

Angelica Ritter

Min bakgrund

Jag är certifierad hypnoterapeut. Vidare är jag utbildad socionom och undersköterska / skötare. Jag har även utbildat mig i MI - Motiverande samtal, samt Kognitiv beteendeterapi KBT. Jag har över 25 års erfarenhet av arbete med människor med olika funktionsnedsättningar. Jag har bland annat arbetat på sjukhus inom psykiatrin, på skyddat boende för kvinnor och barn som varit utsatta för våld i nära relationer. Jag har varit med och startat upp ett boende för unga personer med funktionsnedsättningar, och jag har arbetat både inom stat och kommun som handläggare.


Jag har gått den långa vägen för att tillslut hitta min väg, både när det gäller min egen personliga utveckling och mitt framtida yrke. Sedan några år tillbaka driver jag mitt företag Hamonymind, och arbetar för närvarande på Eriksbergs Hälsoklinik som hypnoterapeut och samtalsterapeut. Det viktiga för mig är att se hela människan, och tillsammans med dig finna balans i kropp, själ och sinne.

Jag har länge varit nyfiken på hypnosens kraft. När jag för några år sedan föll i utmattning, och märkte att mer traditionella terapiformer inte fungerade så effektivt, så beslutade jag mig för att prova på hypnoterapi - ett val jag inte ångrar. För efter bara fyra hypnos sessioner kände jag en sådan markant skillnad, jämfört med vad mer vanliga terapiformer kunde ge mig, att jag beslutade mig för att vilja jobba med detta.

Så att dela med mig av mina egna erfarenheter, gör jag för att jag vill att fler ska upptäcka hypnoterapins möjligheter och kraftfulla verktyg.Min metod

Hos mig kan du känna dig trygg och lyssnad på. Jag möter dig med tillit och öppet sinne. Min kunskap, erfarenhet och passion gör mig effektiv och genuin i mitt arbete. Du behöver inte vara rädd för att du ska framstå som konstig eller att jag ska döma dig. Jag har hört det mesta, och jag skulle vara fel person på fel plats om jag var dömande. Samtalen är givande, insiktsfulla och tar dig alltid ett steg närmare ditt mål. Tillsammans går vi igenom ditt förflutna och din situation idag, och vi ser hur detta tillsammans har påverkat dig. Jag skräddarsyr rätt metod som passar just dig, för att du skall kunna leva det liv du önskar i framtiden.

Ibland kan man arbeta med ett problem och lösa det efter ett kanske två tillfällen, och ibland tar det lite längre tid. Allt beror på problemets karaktär, din mottaglighet för hypnos, och din egen förmåga till förändring.

National Guild of Hypnotists logo
SAHH logo

Lagar, regler & etik i den terapeutiska verksamheten

Eriksbergs Hälsoklinik logo